Doğal Beton Kumu

Günümüzde beton inşaat malzemesi oalrak önemli bir yer tutmaktadır. Beton, mineral kökenli taneli malzemelerin bir bağlayıcı ile birleştirilmesi ile üretilen yapay bir taştır. Bağlayıcı çimentodur. Taneli malzeme ise organik olmayan kum çakıl gibi doğal kaynaklı taneli malzemelerdir.

Göçü köyündeki kum ocağımızda ürettiğimiz doğal beton kumu ideal bir beton için gerekli özellikleri taşımaktadır. Bu güne kadar yirmi yılı  aşan bir sürede şirketimiz tarafından satılan doğal beton kumundan özel sektör veya kamudan bir tek şikayet dahi gelmemesi bizler için işimizi iyi yaptığımızın bir göstergesidir.

Doğal beton kumunda tane şekillerin küresel ve kübik olması, tane büyüklük oranlarının istenilen ölçülerde uygunluğu, organik madde oranının sıfır olması, zararlı maddelerin ve kükürtlü bileşiklerin olmaması gibi hususlarda gösterdiğimiz yogun çabalar saysinde sektörümüzde hep tercih unsuru olmuşuzdur.